Peder

Kunnskapsløftet

Hva er Kunnskapsløftet?

Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet:


• Grunnleggende ferdigheter styrkes
• Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn
• Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse
• Ny fag- og timefordeling
• Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring
• Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen 
 

Les mer her...