Peder

Velkommen som lærling

Velkommen som lærling hos HSO – Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elfag.

Du har noen spennende år framfor deg, der det er dine valg og din innsats som bestemmer hvor langt du skal nå.

Skal vi lykkes med å nå målet om å utdanne deg til fagarbeider, er vi avhengig av din innsats som lærling. Som lærling har du ett stort ansvar for egen læring! Du må selv være aktivt med i opplæringen ved å vise interesse for faget, ha minimalt med fravær og dokumentere opplæringen din. Lærlinger som greier disse kravene får en lærerik og positiv læretid.

Opplæringsmappen skal være med å hjelpe deg, og oss, til å kvalitetssikre den opplæringen som du skal ha. Det er derfor viktig at du setter deg inn i innholdet og bruken av opplæringsmappen, og tar godt vare på den.

Dersom du har spesielle behov, som t.d. lesevansker, ADHD eller lignende ønsker vi at du skal ta dette opp med oss slik at vi kan sette i gong evt. tiltak i sammenheng med Vg3 eller fagprøven. Dette er info vi bare kan få fra deg og vi har taushetsplikt.

Vi håper du vil trives, og sammen med lærebedriften din vil vi gjøre vårt beste for at du skal få en så lærerik og meningsfull læretid som mulig.

Lykke til med læretiden