Peder

Hvem er hvem?

LÆRLINGEN: det er deg.

INSTRUKTØR/VEILEDER: den som har den daglige opplæringen av lærlingen.

FAGLIG LEDER: den som har signert på lærekontrakten og er faglig ansvarlig for at du får opplæring i henhold til læreplanen i faget.

LÆREBEDRIFT: firmaet du har signert arbeidsavtale med. Har lønns- og personalansvar for deg. Bedriften er medlem i HSO.

HSO: Opplæringskontoret du har inngått lærekontrakt med. Har hovedansvar for at bedriften gir opplæringen etter gjeldende lover.

SEKSJON FOR FAGOPPLÆRING: Ofte omtalt som Fagopplæringskontoret eller fylkeskommunen, dei har det daglige ansvaret for fagopplæring i fylkeskommunen. De har avdelingskontor i Karmsundsgaten 51, Haugesund.
 
PRØVENEMND: Er ansatt av fylket for å bedømme fagprøver.