Jarle

VG3 - Nettbasert teorikurs i læretiden

Noen lærefag har ett halvt år lengre læretid enn andre, og noen av disse lærefagene er:
Elektriker
Energimontør
Energioperatør
Telekommunikasjonsmontør

 

For disse lærefagene er det obligatorisk teoriundervisning i læretiden.   Lærlingene skal gjennomgå teoripensumet i læreplanen og avslutte med sentralt gitt eksamen. For å bli godkjent til å gå opp til fagprøven i disse fagene må VG3-teorieksamen være bestått.

 

HSO i samarbeid med lærebedriftene arrangerer teorikurs, men lærlingen må selv melde seg opp til eksamen. Her er link til oppmeldingsportalen.

 

Teorikurset blir gjennomført på data over internett.  
Det er først en oppstartsamling i klasse der rettelæraren deler ut passord og viser lærlingene hvordan de skal arbeide på internett. Det blir klassesamlinger i løpet av kurstiden. 
Vanligvis starter kurset ett år etter at læretiden startet, og varer normalt ca. 8 måneder.   (Starttid i starten av september og med eksamen i slutten av mai året etter).
       ↓
Lærlingene skal normalt arbeide med oppgaveløsing en dag i uken på arbeidsplassen (i arbeidstiden), og sender løsningene inn til rettelæraren over internett.
Rettelæraren returnerer kommentarer og rettinger.

 

Bedriften er ansvarlig for at lærlingen får tilgang til PC med internettilkopling, og skal gi lærlingen tid til gjennomføringen (ein fast dag i uken).
Det er mulig å avtale spesielle ordninger med bedriften om hvor lærlingen skal gjennomføre kurset, men opplæringskontoret anbefaler ikke at lærlingene sitter hjemme med dette, fordi det er lagt opp til at lærlingene skal kunne spørre fagleg leder / instruktør i bedriften om saker i læreplanen.

 

Det er ca. 50-70 oppgaver som skal løsest. Framdriften er planlagt for at lærlingen skal komme i mål i rett tid.  Rettelæraren, faglig leder i bedriften og leder i opplæringskontoret har tilgang til framdriftsplanen for å kontrollere at lærlingen holder framdriften.
Lærlingen er selv ansvarlig for å gjennomføre kurset innen tidsrammene.

 

Når vg3-eksamen er bestått og vitnemål (kompetansebevis) utdelt av skolene, skal lærlingen straks gi kopi til bedriften som videresender dette til opplæringskontoret.
Dette er viktig, fordi oppmeldingen til fagprøve ikke blir godkjent uten bevis på bestått eksamen.