Hildegunn

Medlemsbedrifter Sunnhordland

sunnh_akthaugalandet_pasv

Navn Godkjent i følgende fag  
Advantec as Elektrikerfaget  
Aritech AS
Elektrikerfaget  
Elecon AS Elektrikerfaget  
Eltel Sønnico AS avd Stord Telekommunikasjonsmontørfaget  
Energikomfort AS Elektrikerfaget  
Finnås Kraftlag Energimontørfaget  
Fitjar Kraftlag Energimontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget  
Funtek AS Elektrikerfaget  
Helland Elektro & VVS as Elektrikerfaget  
HUS Elektro as Elektrikerfaget  
Kvinnherad Elektro as Elektrikerfaget  
Leirvik Elektro as  Elektrikerfaget  
LOS Elektro as Elektrikerfaget, automatiseringsfaget  
Maritim Elektro as Elektrikerfaget, telekommunikasjonsmontørfaget  
Moster Elektro as Elektrikerfaget  
Serit iDrift Husnes Dataelektronikerfaget, ikt-servicefaget  
Serit iDrift Stord Dataelektronikerfaget, ikt-servicefaget  
Stomas AS Elektrikerfaget  
SKL Energimontørfaget, industrimekanikerfaget  
Teknisk Bureau AS Elektrikerfaget, telekommunikasjonsmontørfaget  
Tiko AS Elektrikerfaget  
Tysnes Kraftlag Energimontørfaget  
Vest Elektro Maritim AS Elektrikerfaget  
Aarskog Elektro AS Elektrikerfaget