Peder

VG3 - spørjeskjema

Generated with MOOJ Proforms
* Required information.
Namn *
Født: *
Bedrift *
Lærefag:
Har du hatt nytte av å møte på VG3 samlingar på Stord vidaregåandeskule? *
Ja
Nei
Korleis har lærar lagt opp samlingane? *
Undervisning
Arbeid med oppgåver
Både undervisning og arbeid med oppgåver
Har lærar opplyst på e-skolen om kva tema som skal gjennomgåast på neste samling? *
Ja
Nei
Kva har du vore fornøgd med på VG3 samlingane? *
Kva har du ikkje vore fornøgd med på VG3 samlingane? *
Kan du skrive litt kort kva endringar som kan gjerast for å betre VG3 samlingane? *